www.piotr-kaczkowski.pl Piotr Kaczkowski

Piotr Kaczkowski

lekarz medycyny i magister rehabilitacji
specjalista I stopnia w ortopedii i chirurgii urazowej

Edukacja

2003 - 2009 specjalizacja II stopnia w ortopedii i chirurgii urazowej

2003 certyfikat uprawniający do orzecznictwa sportowo - lekarskiego

2002 I stopień specjalizacji w ortopedii i chirurgii urazowej

1997 dyplom magistra rehabilitacji

1996 dyplom lekarza medycyny

1992 - 1997 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Wydział Rehabilitacji

1990 - 1996 Akademia Medyczna we Wrocławiu - Wydział Lekarski

1986 - 1990 II Liceum Ogólnokształcące im. Piastów Śląskich we Wrocławiu